Vés al contingut

CURSOS ANGLÈS PER A PROFESSIONALS

L’anglès que necessites per fer la feina ben feta AVUI EN DIA

 

DIRIGIT a professionals i treballadors que, per raó del lloc de treball que ocupen, necessiten assolir un nivell d’anglès que els permeti portar a terme la seva feina d’una manera més eficient i ser més competitius en un món global.

Amb CONTINGUTS actuals i absolutament comunicatius.

Per AMPLIAR el teu estoc de vocabulari i expressions en anglès - crucial per la feina!

ÈMFASI en desenvolupar les habilitats comunicatives a nivell laboral i social.

                                     CEF

Curs Elemental       A1 / A2
Curs Intermedi       B1 / B2
Curs Avançat          C1 / C2