Vés al contingut

CURS DE COMUNICACIÓ ESCRITA  (Nivell Intermedi)


Objectiu:  facilitar als participants els models i les eines bàsiques a fi de poder familiaritzar-se, entendre i redactar  qualsevol tipus de comunicació escrita via: cartes, fax, correu electrònic, sobre documents comercials bàsics: sol·licitud informació, comandes, factures, rebuts, contractes, reclamacions, pagaments, ofertes ,etc

Dirigit  a professionals i personal administratiu que, per raó del  lloc de treball que ocupen, necessiten aprendre i/o millorar aspectes de comprensió i expressió escrites en referència a la documentació comercial que els passa per les mans diàriament. Els participants han de tenir preferiblement un nivell intermig d’anglès.  

Programa:
              Cartes comercials: estructura i presentació. Contingut, estil i registre.
              El correu electrònic com a primer mitjà de comunicació escrita: estil formal o
informal? Directe i breu vs. Indirecte i formal. Frases clau. Inici i acabament. Fitxers adjunts.  Negociació de projectes. La seqüència client - proveïdor.
              Sol·licituds: informació sobre catàlegs, llistes de preus, mostres, models, formes  de pagament, descomptes, pressupostos.     
              Resposta a les sol·licituds i ofertes de preus.
              Comandes: fer comanda, confirmar pagament, descomptes, dates i forma  de lliurament, acusar recepció de comanda,  retards en el lliurament, albarans.
              Pagament: facturació, factures pro-forma, formes de pagament (mercat
nacional / comerç exterior), avís de pagament, acusar recepció pagament, sol·licitar pagament postdata, recordar pagaments pendents, estat de comptes, rebuts.
              Reclamacions i queixes:  formulacions, explicacions, suggeriments,
respostes i resolucions.
              Transport i enviament: documentació transport carretera, aeri, via fèrria,
assegurança material transportat .
              Comunicació intranet:  missatges, informes.
              Correspondència vària:  concertar reunions, reserves hotel, agències de viatge,
cancel·lació de reunions, notificar canvi de dia/hora, invitacions.
              Estructures: formes verbals, comparacions, correcta construcció de frases, errades habituals, ‘linking words’.

 

 

Durada curs:  40 hores
Inici:  5 octubre
Acabament : 16 desembre
Horari :  dimarts / dijous  8:15 a 10:15 am

 

Altres cursos modulars

  • Business Grammar Workshop
  • Anglès per a conversa
  • Anglès per a viatjar
  • Atenció telefònica en anglès.